Upravno pravo

  • sestava vlog, pravnih sredstev in zastopanje v upravnih postopkih (npr. inšpekcijski postopki, davčni postopki, postopki v zvezi z gradbenim dovoljenjem, postopki v zvezi z javnim naročanjem, razlastitveni postopki, postopki v zvezi s tujci itd.)
  • sestava vlog, pravnih sredstev in zastopanje v upravnih sporih