ODVETNIŠKA DRUŽBA TERNIK BUČAR, O.P., D.O.O.

V naši odvetniški družbi nudimo pravno svetovanje na številnih področjih vašega osebnega življenja in vaše poslovne dejavnosti, s poudarkom na individualnih rešitvah, za katere si vzamemo čas. Bogate izkušnje iz različnih pravnih področij omogočajo poglobljen, kreativen in celosten strokovni pristop. Lokacija pisarn vam olajša dostop do naših storitev, kadar je to potrebno, pa lahko sestanek izvedemo tudi zunaj naših pisarn (Radlje ob Dravi, Celje, Maribor).

Cilj naše družbe je kvalitetna in hitra pravna pomoč ter učinkovito svetovanje in zastopanje v zadevah posameznikov, podjetij in drugih pravnih oseb in organizacij. Naša pisarna vam nudi storitve na več pravnih področjih, med njimi na področju odškodnin, skupnega premoženja, razvez, skrbništva, dedovanja, lastnine, pogodb, delovnih razmerij, izvršb, ko gre za posameznike, in na področju gospodarskega prava, pogodb, splošnih aktov in delovnopravnih razmerij, ko gre za poslovne subjekte, če omenimo najpogostejše pravne probleme. Vabimo vas k ogledu splošne predstavitve delovnih področij, v okviru katere se bomo potrudili z najvišjo stopnjo kvalitete rešiti vaš individualni problem.

NAŠI ODVETNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI

Ustanoviteljica in direktorica družbe Odvetniška družba Ternik Bučar, o.p., d.o.o. je odvetnica mag. Sonja Ternik Bučar, ki je z delom v odvetništvu pričela v letu 2009, najprej zaposlena kot odvetniška kandidatka, kasneje kot odvetnica, v eni izmed večjih odvetniških družb v Sloveniji, od leta 2011 dalje pa je z delom nadaljevala kot samostojna odvetnica.

S strokovnim znanjem in izkušnjami vam bomo zato skupaj s sodelavci z nasveti in zastopanjem vaših pravnih interesov pomagali pri reševanju pravnih težav. Pravočasen pristop k reševanju zadeve je namreč odločilnega pomena za ugodno rešitev, ki jo je pogosto mogoče doseči že pred postopkom na sodišču.

mag. Sonja TERNIK BUČAR, odvetnica
Odvetnica mag. Sonja Ternik Bučar je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je zaključila tudi znanstveni magistrski študij. Po končanem dodiplomskem študiju se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa je z delom nadaljevala kot višja pravosodna svetovalka na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu. Leta 2009 se je zaposlila kot odvetniška kandidatka, nato kot odvetnica v eni od večjih odvetniških družb v Sloveniji. Odvetništvo kot samostojni poklic je opravljala od februarja 2011, ko je ustanovila lastno odvetniško pisarno, od decembra 2013 pa delo opravlja v okviru odvetniške družbe s sedežem v Radljah ob Dravi in od leta 2018 s podružnico v Celju. Pri delu aktivno uporablja slovenski, nemški in hrvaški jezik.
Teodora GLUŠIČ, odvetnica
Odvetnica Teodora Glušič je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pretežni del kariere dela v pravosodju. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je bila strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Celju, po izvolitvi v sodniško funkcijo leta 1998 je kot okrajna sodnica začela z delom na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah in nadaljevala na Okrajnem sodišču v Celju. Od leta 2004 do 2008 je bila okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Celju, kjer je bila tudi vodja pravdnega oddelka, v letu 2008 pa je postala podpredsednica okrožnega sodišča. Odvetniško kariero je začela konec leta 2008 v večji odvetniški družbi, kjer je bila vodja podružnice. Leta 2010 je v Celju ustanovila lastno odvetniško pisarno, v letu 2018 pridruženo Odvetniški družbi Ternik Bučar, o.p., d.o.o.. Je vodja podružnice v Celju.
mag. Nina NAGLIČ, odvetnica
Odvetnica mag. Nina Naglič se je po končanem študiju na Pravni fakulteti v Mariboru vpisala na znanstveni magisterij, smer Gospodarsko pravo EU. Magistrski študij je uspešno zaključila in pridobila naziv magistrica znanosti s področja gospodarskega prava EU. Že leta 2008 se je kot odvetniška pripravnica zaposlila pri odvetniku. V istem letu je opravljala tudi sodniško pripravništvo pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Pravosodni izpit je opravila leta 2010, takrat je v odvetniški pisarni pričela opravljati delo odvetniške kandidatke, leta 2012 pa je postala odvetnica. Pri delu aktivno uporablja slovenski, angleški in hrvaški jezik. Zaupano ji je vodenje podružnice v Mariboru.
Tina GRADIŠNIK, odvetniška pripravnica
Tina Gradišnik je leta 2018 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je v letu 2020 zaključila tudi magistrski študij. Tekom študija je svoje teoretično znanje vseskozi izpopolnjevala z delom na različnih pravnih področjih. Ob študiju je svoje prve praktične izkušnje pridobila na pravnem oddelku skupine gospodarskih družb. V letu 2019 je opravljala študentsko delo v notarski pisarni, nato pa v eni izmed večjih slovenskih odvetniških pisarn na oddelku za gospodarsko pravo in mednarodne zadeve. Z junijem 2020 se je zaposlila v naši odvetniški družbi. Pri delu aktivno uporablja slovenski, angleški in hrvaški jezik ter pasivno nemški jezik.
Eva LANGERŠEK, mag. prava
Eva Langeršek je leta 2015 magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Tekom kariere je delo opravljala na pravnih oddelkih gospodarskih družb ter v odvetniški pisarni v Mariboru, kjer se je dnevno soočala s civilnim pravom s poudarkom na področju gospodarskega in izvršilnega prava, delovno pravnih razmerij ter varstva osebnih podatkov. Izkušnje je pridobivala s sodelovanjem na različnih svetovalnih projektih in z izvajanjem seminarjev. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov in pravnih priročnikov. Z marcem 2021 se je zaposlila v naši odvetniški družbi. Pri delu aktivno uporablja slovenski, angleški in nemški jezik.
Tadeja STOJAN, poslovna sekretarka
Tadeja Stojan je diplomirala na Ekonomsko – Poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je zaključila študij smeri Marketing. Po končanem študiju, v letu 2013, se je zaposlila kot administratorka in asistentka v prodaji, v podjetju Proficio d.o.o, Maribor in tako nudila podporo vodjem in ostalim zaposlenim v podjetju. Pridobila je ogromno izkušenj na področju administrativnega dela, trženjskega svetovanja in raziskovanja. Bila je tudi vodja poprodajnih aktivnosti, nudila podporo in pomoč strankam ter koordinirala več projektov hkrati. Razvila je zmožnost odlične komunikacije, dobre organizacije in sposobnost kreativnega reševanja problemov. Opredeljuje jo optimistična in pozitivna naravnanost ter občutek za delo z ljudmi. V letu 2019 je opravljala delo asistentke v prodaji in administratorke v podjetju Sellution d.o.o, Kranj in v letu 2020 izpeljala projekt za GZS - Združenje kovinske industrije, Ljubljana. Junija 2021 je začela opravljati delo v naši odvetniški družbi. Pri delu aktivno uporablja slovenski in angleški jezik.