Kazensko in prekrškovno pravo

  • sestava kazenskih ovadb, zasebnih tožb, zahtev za preiskavo, obtožnih predlogov in obtožnic
  • sestava premoženjskopravnih zahtevkov
  • svetovanje in zastopanje strank, obdolženih in oškodovancev v predkazenskem in kazenskem postopku
  • svetovanje in zastopanje strank v postopkih o prekrških pred prekrškovnimi organi in sodišči (sestava ugovorov zoper plačilne naloge, sestava zahtev za sodno varstvo zoper odločbe o prekrških in drugih pravnih sredstev)