Delovno pravo in pravo socialne varnosti

  • sestava pogodb o zaposlitvi in internih aktov delodajalca (pravilnik o delovnem času, o plačah, o odmorih in počitku itd.)
  • zastopanje delodajalcev in delavcev v disciplinskih postopkih pred delodajalci, v sporih za uveljavljanje denarnih zahtevkov iz delovnega razmerja, za zaščito pravic delavca med trajanjem delovnega razmerja, v individualnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja)
  • vodenje postopkov v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
  • pomoč in svetovanje pri uveljavljanju pravic socialnega prava (zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje)