• slidebg1

Dobrodošli v naši odvetniški pisarni

V naši odvetniški družbi nudimo pravno svetovanje na številnih področjih vašega osebnega življenja in vaše poslovne dejavnosti, s poudarkom na individualnih rešitvah, za katere si vzamemo čas. Bogate izkušnje iz različnih pravnih področij omogočajo poglobljen, kreativen in celosten strokovni pristop. Lokacija pisarn vam olajša dostop do naših storitev, kadar je to potrebno, pa lahko sestanek izvedemo tudi zunaj naših pisarn (Radlje ob Dravi, Celje, Maribor).

Cilj naše družbe je kvalitetna in hitra pravna pomoč ter učinkovito svetovanje in zastopanje v zadevah posameznikov, podjetij in drugih pravnih oseb in organizacij. Naša pisarna vam nudi storitve na več pravnih področjih, med njimi na področju odškodnin, skupnega premoženja, razvez, skrbništva, dedovanja, lastnine, pogodb, delovnih razmerij, izvršb, ko gre za posameznike, in na področju gospodarskega prava, pogodb, splošnih aktov in delovnopravnih razmerij, ko gre za poslovne subjekte, če omenimo najpogostejše pravne probleme. Vabimo vas k ogledu splošne predstavitve delovnih področij, v okviru katere se bomo potrudili z najvišjo stopnjo kvalitete rešiti vaš individualni problem.


Pravna varnost

Z našim delom pomembno prispevamo k pravni varnosti in zaupanju ljudi, še posebej naših strank, v pravni sistem.

Učinkovito zastopanje

Izkušnje, dobro poznavanje pravnih pravil, celovita predstavitev in proučitev dejanskega stanja ter konstruktivno sodelovanje s stranko, je ključ do strokovne in pravične rešitve zadeve.

Osebni pristop

Organizacija dela naše pisarne strankam zagotavlja osebni sprejem in obravnavo pri izbrani odvetnici, zaupen in odkrit odnos ter jasno predstavitev pravnih možnosti v zadevi.

Delovna področja

Naša odvetniška pisarna vam nudi pravno svetovanje, zastopanje in druge pravne storitve na več pravnih področjih.

Civilno pravo ureja osebna in premoženjska razmerja, v katerih pravni subjekti svobodno oblikujejo medsebojne pravice in obveznosti.

Gospodarsko pravo ureja pravni status (statusno pravo) in pravne posle gospodarskih subjektov (pravo gospodarskih poslov).

Delovno pravo sestavljata individualno in kolektivno delovno pravo, z njima pa je tesno povezano pravo socialne varnosti.


Upravno pravo zajema pravna pravila in načela o organizaciji ter dejavnosti državne in javne uprave, o pravicah in dolžnostih v upravnopravnih razmerjih ter nadzoru upravnih organov.

Kazensko pravo opredeljuje kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, prekrškovno pa ravnanja, ki jih štejemo za prekrške ter določa postopek in sankcije zanje.

Ustavno pravo je osrednja in temeljna pravna panoga, ureja državno ureditev, odnose med državo in drugimi subjekti ter človekove pravice in svoboščine.


Pravo EU zajema pravna pravila Unije, ki prevladajo nad pravili držav članic, mednarodno pravo pa pravna načela in norme, ki urejajo razmerja med subjekti mednarodnega prava.

NAŠI ODVETNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI

Ustanoviteljica in direktorica družbe Odvetniška družba Ternik Bučar, o.p., d.o.o. je odvetnica mag. Sonja Ternik Bučar, ki je z delom v odvetništvu pričela v letu 2009, najprej zaposlena kot odvetniška kandidatka, kasneje kot odvetnica, v eni izmed večjih odvetniških družb v Sloveniji, od leta 2011 dalje pa je z delom nadaljevala kot samostojna odvetnica.

S strokovnim znanjem in izkušnjami vam bomo zato skupaj s sodelavci z nasveti in zastopanjem vaših pravnih interesov pomagali pri reševanju pravnih težav. Pravočasen pristop k reševanju zadeve je namreč odločilnega pomena za ugodno rešitev, ki jo je pogosto mogoče doseči že pred postopkom na sodišču.

mag. Sonja TERNIK BUČAR, odvetnica
Teodora GLUŠIČ, odvetnica
mag. Nina NAGLIČ, odvetnica
Tina GRADIŠNIK, odvetniška pripravnica
Eva LANGERŠEK, mag. prava
Tadeja STOJAN, poslovna sekretarka

OBVESTILO

KOLEKTIVNI DOPUST
Spoštovane stranke,
Obveščamo vas, da bo ODVETNIŠKA DRUŽBA TERNIK BUČAR o.p, d.o.o od 27.4.2022 do 2.5.2022, zaradi kolektivnega dopusta zaprta. Naprošamo vas, da nam v tem obdobju za vse nujne zadeve pišete na info@ternik-bucar.si ali nas pokličete na 05 99 58 206. Klic vam bomo vrnili v najkrajšem možnem času.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.
mag. Sonja TERNIK BUČAR, direktorica

NOVO!

PREDPOROČNE POGODBE
Pomembna novost na področju urejanja premoženja med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema bo s 15.04.2019 uvedena na podlagi Družinskega zakonika. Če je do zdaj zakon določal, kaj je skupno premoženje, in kakšni so deleži na njem, in pogodbe niso bile dovoljene, bosta odslej lahko bodoča zakonca oziroma partnerja s pogodbo premoženjski režim uredila tudi drugače. Za posvet glede vašega premoženja pred sklenitvijo zakonske zveze oziroma začetkom partnerske skupnosti, med ali po razvezi oziroma razpadu skupnosti, vas vljudno vabimo, da se naročite na osebno srečanje ali nas pokličite.

IZPOSTAVLJAMO!

ODŠKODNINE, NEZGODNA ZAVAROVANJA
Uspešno se ukvarjamo z odškodninskimi zahtevki iz različnih škodnih dogodkov (prometne nesreče, nesreče pri delu, zdravniške napake in drugi načini povzročitve škode) in za različne oblike škod (poškodbe, strah, trajne posledice, invalidnost, smrt…). Če ste utrpeli škodo in vas zanima, ali vam pripada odškodnina ali zavarovalnina iz naslova vaše pogodbe z zavarovalnico, vas vljudno vabimo, da se naročite na osebno srečanje ali nas pokličite.